Jeugdwerk

We weten dat jongeren in deze tijd vele keuzes moeten maken en blootgesteld worden aan allerlei mogelijke tijdsbestedingen. Het (actief) bezig zijn met de kerk en het geloof is dan ook geen vanzelfsprekendheid meer. Toch zijn we ervan overtuigd dat het Evangelie voldoende aanknopingspunten heeft om op een eigentijdse wijze de interesse en betrokkenheid van veel jongeren te wekken. Daarom streeft het jeugdwerk van PKN Gereformeerde kerk “De Hoeksteen” Dussen-Meeuwen er naar voor alle leeftijdsgroepen activiteiten te ontwikkelen die enerzijds een educatief karakter kennen en anderzijds een gezellig samenzijn en sociaal contact inhouden. 

Het jeugdwerk binnen de PKN Gereformeerde kerk “De Hoeksteen”  wordt gecoördineerd vanuit de jeugdraad, welke zich richt op kinderen en jongeren van 0 tot ongeveer 25 jaar.
De jeugdraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van crèche en kindernevendienst, leiding van clubs, jeugddienstcommissie,  kerkenraad (sriba). De jeugdraad komt één keer in de 5 à 6 weken samen voor onder andere overleg en evaluatie van de clubs en voor de organisatie van activiteiten.

Binnen het jeugdwerk is er gelukkig altijd een groep vrijwilligers die zich inzet en bezighoudt met het organiseren van clubavonden en allerlei activiteiten met een positief opbouwende inhoud en ontspanning voor kinderen en jongeren van 6 tot ongeveer 25 jaar. In het clubseizoen, dat loopt van september tot en met april, worden clubavonden gehouden in het jeugdlokaal in één van de bijgebouwen van de kerk. De jeugdraad van PKN Gereformeerde kerk Dussen-Meeuwen organiseert onder andere voor de kinderen de Gemeentezondag, gezinsdiensten, brunch – of ontbijtdienst samen met de jeugddienstcommissie, kinderkerstfeest en een slotweekend in een kampgebouw, in de Trefhoek of op het kaatsveld. Kortom allerlei activiteiten waarbij we hopen en bidden dat het opbouwend en ondersteunend mag zijn.

Vanzelfsprekend ben je van harte welkom om een clubavond bij te wonen of meer geïnformeerd te worden over bijvoorbeeld het mee organiseren van clubavonden of andere activiteiten. Neem contact op met één van de leden van de jeugdraad voor verdere informatie.

Voorzitter: Anja den Bok, email: dik.anja@ziggo.nl

Penningmeester: André Nederveen