Bekijk hier de livestream: 

'

WELKOM

Wij zijn Gereformeerde kerk ''de Hoeksteen" Dussen - Meeuwen

 

Iedereen mag zich bij ons in de kerkdiensten welkom voelen! 

Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerkdienst te komen dan kunt u de diensten volgen via onze livestream U kunt dit terug vinden op:

www.gereformeerdekerkdussen-meeuwen.nl

 

 

 

De kerkelijk werker van onze gemeente is: dhr. Henri Dekker uit Dussen
Wilt u contact met onze kerkelijk werker dan kunt u zijn gegevens terug vinden onder het
tabblad CONTACT.
Voor een inleidend woord van onze voorganger dhr. Henri Dekker kunt u de volgende link gebruiken


Telefoonnummer kostersechtpaar Dik en Anja den Bok: 06 48633755

Voor zaken rond uw preekbeurt kunt u contact opnemen met Trudy van Eijndhoven, tel. 0416-351652