Seniorenontmoeting

Op dinsdagochtend om de 2 weken komt deze groep bij elkaar van 10.00-12.00 uur.
U kunt op de nieuwsbrief lezen wanneer deze gepland staan.
Deze ochtenden worden in de Trefhoek gehouden.
En worden verzorgd door dhr. Henri Dekker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
dhr. Henri Dekker, henridekker81@gmail.com