Liturgisch bloemschikken

De groep voor het liturgisch bloemschikken maakt elke week weer prachtige bloemstukken. Deze worden na afloop van de dienst naar gemeenteleden gebracht door de diaken van dienst
Hieronder enkele voorbeelden:

Liturgische bloemschikking 1e advent 2020:

Liturgische bloemschikking dienst einde kerkelijk jaar 2016:

Bij de Paasdienst van 2016:

Bij de dienst Einde kerkelijk jaar november 2015:

Oogsttafel met Dankdienst 4 november 2015

Dankdag november 2012 - Actie Schoenmaatjes samen met Diaconie en Jeugdwerk

Dienst Einde Kerkelijk jaar 25-11-2012

Advent en kerstperiode

Enkele bloemstukken uit de 40-dagentijd en Pasen

Links de Paaskaars van de gemeente van Dussen en rechts de Paaskaars van de gemeente van Meeuwen.
Met het lantaarntje voor de kindernevendienst er tussen!

Enkele foto's van Pinksteren:

Bloemstuk bij bevestiging ambtsdragers

Bloemschik talenten

Bloemstuk bij 50 jarig ambtsjubileum ds. J. Goldschmeding, Hoog-Keppel

Dienst Einde Kerkelijk jaar 2013:

Dankdag 2013