Onze gemeente

Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde, dat is het
thema waar we dit seizoen meeaan de slag gaan.
Op verschillende momenten komt het naar voren.
De ene keerwat duidelijker dan de andere, maar het is wel de rode draad door het
seizoen.
De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat
het evangelie in alle talen en culturen doorklinkt. Door elkaar als
volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk
krachtige getuigen van God in de wereld. Met dit jaarthema worden we
uitgedaagd om contact te leggen met andere christenen in de eigen
omgeving. En te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt ‘voorleven’ voor
de mensen om je heen.
Ik moet denken aan een preek die ik pas hoorde. De goede man stond naar
Rooms-Katholieke processie te kijken en hij vond het mooi om te zien.
Maar, daar hield het ook mee op. Het ‘deed’ hem niets. Hij was daar wat
over aan het nadenken en dacht bij zichzelf: omdat ik niet meedoe, ervaar ik
niets van wat die mensen ervaren. Ik sta aan de kant en … kijk toe naar wat
er gebeurt. Hij was dus een toeschouwer, in plaats van een deelnemer. Om
in de trant van ons jaarthema te spreken; ging niet met de mensen mee, maar
stond stil en keek ernaar.
Dat is voor dit seizoen (en allen die nog gaan komen) een belangrijke les!
We moeten ‘meegaan’ om te ervaren dat God bij je is en je niet loslaat. Je
moet van toeschouwer naar deelnemer. En meegaan met de
geloofsgemeenschap.
Voor dit seizoen zou dat kunnen betekenen dat u misschien een keer ergens
gaat ‘kijken’ waar u nog nooit geweest bent. Bij de boekenleeskring
bijvoorbeeld. Of bij de seniorenochtend. Of dat u na de dienst een keertje
extra blijft koffiedrinken. U en jij bent van harte uitgenodigd!

Ga mee! Het is een oproep, een uitnodiging om in actie te komen en (weer)
mee te gaan doen met alles wat er rondom ons kerkgebouw en gemeente
gebeurt! Op die manier kunnen we laten zien dat Christus’ kerk veelkleurig
is en dat iedereen zich er thuis mag voelen!
Ga met God.
Henri Dekker